اظهارات عجیب مکرون درمورد رقابت چین و آمریکا در منطقه آسیا – اقیانوسیه

تهران- ایرنا- رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی عجیب با بیان اینکه منطقه آسیا – اقیانوسیه به صحنه رقابت فزاینده بین چین و آمریکا تبدیل شده است،گفت: ما در جنگل هستیم و ۲ فیل بزرگ و عصبی داریم که اگر عصبی شوند، شروع به مبارزه با یکدیگر خواهند کرد و این یک مشکل بزرگ برای بقیه جنگل خواهد بود.