اعتبار ناوگان حفاظت محیط زیست در بودجه های سنواتی افزایش یابد

تهران – ایرنا – سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خوردوهای مورد استفاده در مناطق حفاظت شده پاسخگوی نیاز محیط بانان نیست و باید با توجه به این مساله اعتبار ناوگان حفاظت محیط زیست در بودجه‌های سالانه افزایش یابد.