ایجاد شبکه هشدار منطقه‌ای در خصوص روند تولید و مصرف موادمخدر نوظهور

تهان – ایرنا – سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد: در جلسه کارگروه منطقه ای ظرفیت آزمایشگاهی و موادمخدر غیرقانونی که توسط دفتر موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در قزاقستان برگزار شد، پیشنهاد ایجاد شبکه هشدار منطقه ای در خصوص روند تولید و مصرف موادمخدر نوظهور از سوی نماینده سازمان پزشکی قانون مطرح شد.