بررسی مصوبات سفر هیات دولت به لرستان با حضور تیم ارزیاب وزارت کشور

خرم‌آباد – ایرنا – مدیرکل امور حقوقی، ارزیابی عملکرد و بازرسی استانداری لرستان گفت: مصوبات سفر آذرماه سال گذشته هیات دولت به استان، در شهرستان های الیگودرز، ازنا و بروجرد با حضور تیم ارزیاب وزارت کشور در حال بررسی است.