جزئیات تعداد سوالات و زمان پاسخگویی در نوبت دوم کنکور | نکات مهم درباره شخصی‌سازی دفترچه‌ها و پاسخنامه‌های آزمون

جزئیات تعداد سوالات و زمان پاسخگویی نوبت دوم کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ در گروه های پنج‌گانه اعلام شد و این در حالی است که دفترچه‌های کنکور به همراه پاسخنامه‌ها شخصی‌سازی شده‌اند.

کنکور - پاسخنامه کنکور - آزمون کارشناسی

به گزارش همشهری آنلاین، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی در تاریخ‌های اعلام شده به شرح ذیل در ۴۱۷ شهرستان و بخش مختلف کشور برگزار خواهد شد.

 • اینترنت چهارشنبه و پنجشنبه قطع می‌شود؟
 • آمار پلیس از فروش سوالات کنکور در تلگرام و اینستاگرام ؛ شناسایی ۲۴۹ شبکه و گروه تاکنون

تاریخ برگزاری آزمون گروه‌های آزمایشی

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی: صبح چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

گروه آزمایشی علوم انسانی: صبح چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

گروه آزمایشی هنر: بعدازظهر چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲

گروه آزمایشی علوم تجربی: صبح پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲

گروه آزمایشی زبان‌های خارجی: بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲

تذکر خیلی مهم: درهای ورود به حوزه‌های امتحانی در روزهای امتحان، در نوبت صبح رأس ساعت ۷:۳۰ صبح و در نوبت عصر رأس ساعت ۱۴ (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد. لذا لازم است داوطلبان قبل از بسته شدن درهای ورودی در محل حوزه امتحانی حاضر باشند.

نکات مهم در مورد شخصی‌سازی دفترچه‌های آزمون اختصاصی داوطلبان گروه‌های آزمایشی مختلف

دفترچه‌های سوالات آزمون اختصاصی داوطلبان در هر پنج گروه آزمایشی، شخصی سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج شده است.

این دفترچه‌ها دارای تنوع هستند. دفترچه سوالات همراه با پاسخنامه هر آزمون مربوط به هریک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی در یک بسته نایلونی بسته بندی شده و در زمان مشخص تحویل داوطلبان خواهد شد.

یادآوری مهم: با توجه به اینکه دفترچه سوالات داوطلبان در یک بسته نایلونی به صورت جداگانه بسته بندی شده و در جلسه آزمون منحصراً شخص داوطلب باید از محل مشخص شده، بسته نایلونی را باز کرده و به سوالات مندرج در دفترچه سوالات پاسخ دهد، در صورتی که داوطلب مشاهده کرد نایلون بسته تحویلی به وی قبلاً باز شده لازم است موضوع را به نزدیکترین مراقب اطلاع دهد.

 • تصاویر | نمایش تجهیزات تقلب در کنکور توسط رئیس سازمان سنجش
 • دستگیری ۸ فروشنده سوالات کنکور ۱۴۰۲ | فروش با قیمت‌های گزاف در ۱۰ کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

تعداد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی علوم ریاضی فنی ۱۳۶ هزار و ۸۵۱ نفر است. از این تعداد ۴۸ هزار و ۲۹۵ داوطلب (۳۵ درصد) زن و تعداد ۸۸ هزار و ۵۵۶ داوطلب (۶۵ درصد) مرد هستند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شامل دو دفترچه با عنوان دفترچه‌های شماره ۱ و ۲ است. این دفترچه‌ها همراه با پاسخنامه‌های شماره ۱ و ۲ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلبان خواهد شد.

عنوان سوالات دفترچه آزمون اختصاصی (دفترچه شماره ۱ و ۲) گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به آنها به شرح جدول زیر است:

شماره دفترچه و پاسخنامه ماده امتحانی تعداد سوال مدت زمان پاسخگویی زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱ ریاضیات ۴۰ ۷۰ دقیقه ۷۰ دقیقه
شماره ۲ فیزیک ۳۵ ۴۵ دقیقه ۷۵ دقیقه
شیمی ۳۰ ۳۰ دقیقه

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی

تعداد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی علوم انسانی ۳۴۳ هزار و ۵۵۱ نفر است. از این تعداد ۲۱۴ هزار و ۴۱۶ داوطلب (۶۲ درصد) زن و تعداد ۱۲۹ هزار و ۱۳۵ داوطلب (۳۸ درصد) مرد هستند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی شامل دو دفترچه با عنوان دفترچه‌های شماره ۱ و ۲ است. این دفترچه‌ها همراه با پاسخنامه‌های شماره ۱ و ۲ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلبان خواهد شد.

عنوان سوالات دفترچه‌های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی (دفترچه‌های شماره ۱ و ۲) تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به آنها به شرح جدول زیر است:

شماره دفترچه و پاسخنامه ماده امتحانی تعداد سوال مدت زمان پاسخگویی زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱ ریاضی ۲۰ ۳۰ دقیقه ۸۵ دقیقه
زبان و ادبیات فارسی ۳۰ ۳۰ دقیقه
علوم اجتماعی ۱۵ ۲۵ دقیقه
روانشناسی ۱۵
شماره ۲ زبان عربی ۲۰ ۲۰ دقیقه ۷۵ دقیقه
تاریخ ۱۳ ۲۰ دقیقه
جغرافیا ۱۲
فلسفه و منطق ۲۰ ۳۰ دقیقه
اقتصاد ۱۵ ۱۵ دقیقه
شماره ۲ ویژه دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی زبان عربی** ۲۰ ۲۰ دقیقه ۷۵ دقیقه
تاریخ ** ۱۳ ۲۰ دقیقه
جغرافیا ۱۲
فلسفه و منطق ۲۰ ۲۰ دقیقه
اقتصاد ۱۵ ۱۵ دقیقه

* برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت می‌کنند، منابع درس امتحانی «زبان عربی تخصصی» کتابهای «عربی، زبان قرآن ۱ و ۲ و ۳» و منابع درس امتحانی «تاریخ» کتاب‌های «تاریخ اسلام ۱ و ۲ و تاریخ ۳ (ایران در دوره اسلامی)» در نظر گرفته شده است.

در زمان ثبت نام آزمون سراسری در گروه آزمایشی علوم انسانی، داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی باید در تقاضانامه ثبت نام انتخاب می‌کردند که به یکی از دفترچه سوالات اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی از «منابع دیپلم علوم انسانی» پاسخ می‌دهند یا به دفترچه سوالات گروه آزمایشی علوم انسانی که «منابع دو درس زبان عربی تخصصی و تاریخ»، کتابهای دیپلم علوم و معارف اسلامی است.

لذا نوع دفترچه‌های سوالات اختصاصی برای این دسته از داوطلبان در گروه آزمایشی علوم انسانی براساس درخواست خودشان درنظر گرفته شده و در جلسه آزمون به آنها تحویل خواهد شد.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر

تعداد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی هنر ۶۱ هزار و ۷۰۲ نفر است. از این تعداد ۴۵ هزار و ۸۸۲ داوطلب (۷۴ درصد) زن و تعداد ۱۵ هزار و ۸۲۰ داوطلب (۲۶ درصد) مرد هستند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی هنر شامل یک دفترچه با عنوان دفترچه شماره ۱ است. این دفترچه همراه با پاسخنامه شماره ۱ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

عنوان سوالات دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی هنر (دفترچه شماره ۱) تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به آنها به شرح زیر است:

شماره دفترچه و پاسخنامه ماده امتحانی تعداد سوال مدت زمان پاسخگویی زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱ درک عمومی هنر ۵۰ ۵۰ دقیقه ۱۱۵ دقیقه
درک عمومی ریاضی –فیزیک ۳۰ ۴۰ دقیقه
خلاقیت تصویری و تجسمی ۲۰ ۲۵ دقیقه

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی

تعداد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی علوم تجربی ۴۸۵ هزار و ۳۵ نفر است. از این تعداد ۳۱۸ هزار و ۸۱۱ داوطلب (۶۶ درصد) زن و تعداد ۱۶۶ هزار و ۲۲۴ داوطلب (۳۴ درصد) مرد هستند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی شامل سه دفترچه با عنوان دفترچه‌های شماره ۱ و ۲ و ۳ است. این دفترچه‌ها همراه با پاسخنامه‌های شماره ۱ و ۲ و ۳ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلبان خواهد شد.

عنوان سوالات دفترچه‌های آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی (دفترچه شماره ۱ و ۲ و ۳) تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به آنها به شرح جدول زیر است:

شماره دفترچه و پاسخنامه ماده امتحانی تعداد سوال مدت زمان پاسخگویی زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱ زیست شناسی ۴۵ ۴۵ دقیقه ۴۵ دقیقه
شماره ۲ فیزیک ۳۰ ۴۰ دقیقه ۷۵ دقیقه
شیمی ۳۵ ۳۵ دقیقه
شماره ۳ ریاضی ۳۰ ۶۰ دقیقه ۶۰ دقیقه
زمین شناسی ۱۵
شماره ۴ بهیاری* (مخصوص بهیاران شاغل و همچنین داوطلبان دارنده دیپلم بهیاری) ۳۰ ۲۰ دقیقه ۲۰ دقیقه

برای دیپلم‌های بهیاری که در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کرده اند آزمون درس بهیاری به عنوان یک درس اختصاصی با ضریب ۱۲ برگزار می‌شود.

آن دسته از داوطلبانی که در روی کارت شرکت در آزمون آنان در مقابل عنوان نوع دیپلم (بند ۷) دیپلم بهیاری و در مقابل بند (۱۰) بهیار کلمه «بلی» درج شده است، علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه شماره ۱ و ۲ و ۳ (آزمون اختصاصی) باید به سوالات دفترچه شماره ۴ (درس بهیاری) در پاسخنامه شماره ۴ نیز پاسخ دهند.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی

تعداد شرکت کنندگان در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی ۹۲ هزار و ۲۹۷ نفر است. از این تعداد ۶۰ هزار و ۱۶ داوطلب (۶۵ درصد) زن و تعداد ۳۲ هزار و ۲۸۱ داوطلب (۳۵ درصد) مرد هستند. آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در بعدازظهر پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبانهای خارجی شامل یک دفترچه با عنوان دفترچه شماره ۱ است. این دفترچه همراه با پاسخنامه شماره ۱ در یک بسته نایلونی به صورت شخصی سازی شده، در جلسه آزمون تحویل داوطلب خواهد شد.

عنوان سوالات دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی زبان‌های خارجی (دفترچه شماره ۱) تعداد سوالات و مدت پاسخگویی به تناسب زبان خارجی انتخابی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی و یا ایتالیایی) به آنها به شرح جدول زیر است:

شماره دفترچه و پاسخنامه ماده امتحانی تعداد سوال مدت زمان پاسخگویی زمان پاسخگویی دفترچه
شماره ۱ زبان انگلیسی ۷۰ ۱۰۵ دقیقه ۱۰۵ دقیقه
زبان آلمانی ۷۰ ۱۰۵ دقیقه
زبان فرانسه ۷۰ ۱۰۵ دقیقه
زبان روسی ۷۰ ۱۰۵ دقیقه
زبان ایتالیایی ۷۰ ۱۰۵ دقیقه

پاسخنامه و نکات مهمی درباره آن

در جلسه آزمون به هریک از داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی به همراه هر دفترچه آزمون، یک پاسخنامه داده می‌شود، که داوطلبان باید نسبت به پاسخگویی سوالات دفترچه آزمون در پاسخنامه مربوط اقدام کنند.

در مستطیل بالای پاسخنامه شماره داوطلب، نام خانوادگی و نام و گروه آزمایشی درج شده است. در مستطیل بالای پاسخنامه مطلقاً نباید چیزی نوشت یا علامتی گذاشت و به غیر از محل‌های مشخص شده در روی پاسخنامه از نوشتن و یا علامتگذاری در سایر محل‌ها خودداری شود در غیر اینصورت فرد بعنوان متخلف شناخته شده و پاسخنامه وی تصحیح نخواهد شد.

داوطلب به محض دریافت پاسخنامه باید شماره آن را با شماره صندلی و شماره کارت ورودی خود و نیز کدهای مندرج در پاسخنامه را با کدهای مندرج در دفترچه‌های آزمون اختصاصی تحویل شده مقایسه کند تا مطمئن شود بین آنها هیچ اختلافی نیست و در صورت مشاهده تفاوت، موضوع را به نزدیکترین مراقب جلسه اطلاع داده و موضوع را پیگیری تا اختلاف برطرف شود و سپس مندرجات ذیل پاسخنامه را تکمیل و امضا کند.

نحوه درج پاسخ‌ها در پاسخنامه

داوطلب باید محل مخصوص جوابی را که در پاسخنامه برای هر سوال در نظر می‌گیرد به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ (نه خودکار و نه مداد کپی و…) تکمیل کند. به دلیل اینکه پاسخنامه به وسیله ماشین علامتخوان تصحیح می‌شود، لذا از کثیف کردن، تاکردن و یا گذاشتن هرگونه علامت و اثری بر روی آن خودداری شود.

جواب‌ها باید فقط در پاسخنامه با تکمیل محل مخصوص آنها و به وسیله مداد سیاه نرم پررنگ مشخص شود. محل پاسخ‌ها باید پر رنگ و یکنواخت تکمیل شود. پاسخ‌هایی به هر نحو دیگری پر شود، قابل تصحیح و نمره گذاری با ماشین نیست و به همین علت به هیچ وجه به حساب نمی‌آید.

در تست‌های چهار گزینه‌ای برای هر پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و برای هر پاسخ غلط، به منظور خنثی کردن پاسخ‌های حدسی یا تصادفی یک نمره منفی منظور خواهد شد، بنابراین به داوطلبان توصیه می‌شود اگر پاسخ سوالی را نمی‌دانند به آن سوال جواب ندهند؛ زیرا به سوال‌های بدون جواب نمره منفی یا مثبت تعلق نمی‌گیرد و اگر به سوالی بیش از یک پاسخ داده شود همه پاسخ‌های آن سوال، غلط محسوب خواهد شد و به آن سوال نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

با توجه به اینکه برچسب صندلی حاوی اطلاعات آزمونی داوطلب است، لازم است پس از پایان جلسه آزمون داوطلب برچسب صندلی خود را برداشته و تا اعلام نتایج نهایی آزمون نزد خود نگاه دارد.

کد خبر 771406

 • اینترنت چهارشنبه و پنجشنبه قطع می‌شود؟

 • جزئیات تعداد سوالات و زمان پاسخگویی در نوبت دوم کنکور | نکات مهم درباره شخصی‌سازی دفترچه‌ها و پاسخنامه‌های آزمون

 • بیرانوند تیم جدیدش را مشخص کرد | اشتباه بزرگ پرسپولیس و ادعای فرد نزدیک به بیرانوند

 • عکس | تصمیم نهایی بیرانوند لو رفت! |‌ استوری وحید امیری در خصوص انتقال جنجالی

 • عکس | پیغام فوری عابدزاده به پرسپولیس؛ نگران دروازه نباشید پسر من هست!

 • گرانی مرغ باعث مرگ یک فروشنده شد!

 • بیرانوند در استقلال جایی ندارد ؛ به او نیاز نداریم | انتخاب اول بیرانوند باید پرسپولیس باشد

 • در سخت‌ترین دوره‌های تاریخ کشورمان حمایت‌های ایران را احساس کردیم

 • من پیروِ همان رهبر انقلاب هستم که بی‌حجابی را حرام شرعی و سیاسی اعلام کردند

 • عکس | پیغام فوری عابدزاده به پرسپولیس؛ نگران دروازه نباشید پسر من هست!

 • کاپیتان استقلال رسما خداحافظی اش را پس گرفت | واکنش باشگاه به حرف های جدید حسین حسینی

 • بیرانوند در استقلال جایی ندارد ؛ به او نیاز نداریم | انتخاب اول بیرانوند باید پرسپولیس باشد

 • درخواست کویت از ایران ؛ پای عربستان هم در میان است!

 • گیلان لرزید | وقوع زلزله در دریای خزر

 • تکلیف بمب مشترک استقلال و پرسپولیس مشخص شد | درویش حرف آخر را به یحیی زد

 • جلسه اضطراری نکونام با یک بازیکن | تصمیم سرمربی استقلال عوض شد!

 • بیرانوند حتی سایه احمدرضا عابدزاده هم نیست | کوه هم باشی با رفتن به استقلال شکسته می شوی!

 • جزئیات ادعای ربودن یوسف شهبازی از ایران و پخش ویدئوی اعترافات! | باند وفا و زکریا در ایران چه می‌کردند؟

 • بازگشت یک بازیکن به استقلال قطعی شد | جلسه با نکونام و توافق با آبی ها