رئیس جمهور ارمنستان پیروزی «پزشکیان» را تبریک گفت

رئیس جمهور ارمنستان با ارسال پیامی، انتخاب رئیس جمهور جدید ایران را به وی تبریک گفت.

رئیس جمهور ارمنستان پیروزی «پزشکیان» را تبریک گفت