رکود در بخش مسکن؛ چالش اقتصادی دولت بایدن بعد از انتخابات میاندوره ای کنگره

تهران-ایرنا- روزنامه آمریکایی نوشت: رکود در بخش مسکن در آمریکا نشان می دهد که جو بایدن رئیس جمهوری این کشور در دو سال باقی مانده تا پایان ریاست جمهوری اش در احیای اقتصادی کشور و بازگرداندن آن به مسیر منطقی با چالش مواجه است.