‌طرح‌های خیرساز در بافت فرسوده حرم‌های مطهر تسهیلات ویژه می‌گیرند

شهرری – ایرنا – مدیر عامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر وزارت راه و شهرسازی گفت: طرج های عام المنفعه و خیرساز در بافت‌های فرسوده حرم‌های مطهر در شهرهای مشهد، قم، شیراز و شهرری تسهیلات ویژه می‌گیرند.