فرسودگی نیروگاه‌های هسته‌ای؛ مشکل فرانسه برای تامین برق لازم

تهران- ایرنا- فرانسه که امروز مانند سایر کشورهای اروپایی با بحران انرژی مواجه است، برغم در اختیار داشتن ۵۶ رآکتور هسته‌ای، به خاطر فرسودگی زیرساخت ها برای تامین برق مورد نیاز خود با دشواری مواجه است.