فرمانده سپاه عاشورا: نظام آموزشی برای مقابله با جنگ فرهنگی پیشگام باشد

تبریز-ایرنا- فرمانده سپاه عاشورا گفت: نظام آموزشی و تعلیم و تربیت کشور برای مقابله با جنگ فرهنگی غرب علیه کشور، باید پیشقدم باشد.