فعالیت مجتمع‌های بین‌راهی سبب کاهش سوانح جاده ای می شود

اصفهان- ایرنا – معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: به تجربه و حسب گزارش دستگاه‌های متولی در هر نقطه ای که مجتمع های بین راهی توانسته اند خدمات مطلوبی به مسافران ارائه دهند، تصادفات رانندگی کاهش یافته است.