معاون پارلمانی رییس جمهور: افندی زاده یکی از گزینه‌های جدی تصدی وزارت راه است

تهران – ایرنا – معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: آقای افندی زاده سرپرست وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از گزینه های جدی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی مطرح است ولی وقتی قطعی می شود که نامه رئیس جمهور به مجلس برود.