نظارت در سازمان‌های عمومی دست‌گیری است؛ نه «مچ‌گیری»

تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان تأمین‌ اجتماعی اقدام نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور را دست‌گیری و نه مچ‌گیری توصیف کرد و گفت: این سازمان برای همکاری با نهادهای نظارتی در راستای شفافیت و سلامت تأمین‌اجتماعی آمادگی کامل دارد.