نگاهی به مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاها در دولت سیزدهم

تهران- ایرنا- اجرای یک هزار و ۹۸۴ طرح تنش آبی در شهرها و روستا، بازسازی و ارتقای تاسیسات آب به طول ۱۴ هزار کیلومتر، کاهش هدررفت آب شهری به میزان پنج درصد، افزایش توان ذخیره سازی آب به ظرفیت ۱.۵ میلیون متر مکعب و … در زمره عملکرد دولت سیزدهم در مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور است.