وزیر اقتصاد افغانستان: زیرساختهای این کشور بهره‌ای از بازسازی کاذب آمریکا نبرده است

مشهد- ایرنا- وزیر اقتصاد دولت افغانستان گفت: آمریکایی ها طی ۲۰ سال اشغال افغانستان با شعار کاذب بازسازی این کشور، پول هنگفتی را هزینه کردند اما هیچ یک از زیرساختهای کشور ما از این بودجه بهره‌ای نبرده است.