پول پاشی اماراتی ها در آمریکا

تهران – ایرنا – مرکز مطالعات «کوینسی»، پول پاشی میلیون ها دلار از سوی حکام امارات برای نفوذ در ارکان تصمیم سازی و سیاستگذاری آمریکا بویژه درمورد خاورمیانه را فاش کرد.