کاهش خشونت علیه بانوان با تصویب لایحه حفظ کرامت زنان

تهران – ایرنا – چهارم آذر مصادف با ۲۵ دسامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است؛ مقابله با خشونت علیه زنان یکی از موضوعات بسیار مهم در جامعه امروزی به شمار می‌رود تا جایگاه و کرامت زنان که سهم بزرگی از جامعه دارند، حفظ شود و شاهد خشونت کلامی، فیزیکی یا ارتباطی نباشند.