یونیسف نسبت به نشر خشونت در رسانه‌های سعودی اعلام جرم کند

تهران- ایرنا- دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به اینکه سازمان‌ یونیسف موظف است که از حقوق کودکان در جهان حمایت کند، گفت: این سازمان رسانه‌هایی مثل بی بی سی، رسانه سعودی و مجموعه شبکه‌های اجتماعی متا را مورد پیگرد بین‌المللی قرار دهند و به دلیل نشر خشونت و انتشار پرخاشگری اعلام جرم کند.