به گزارش خبرنگار گروه جامعه ایرنا، حسین عبادتی امروز در نشست خبری با موضوع موکب فرزندان حاج قاسم اظهارکرد: رسالت سازمان دانش آموزی به گونه‌ای است که فعالیت بین المللی در اساسنامه ذکر شده است، براین اساس در جریان پیاده روی اربعین موکب فرزندان حاج قاسم را راه اندازی کردیم.
وی افزود: دانش آموزان از همه کشورهای اسلامی با همه زبان‌ها در موکب‌ها مستقر هستند که می توانند بخشی از زائران را ساماندهی کنند.
قائم مقام سازمان دانش آموزی ادامه داد: دانش آموزان در حوزه امداد و نجات اولیه، بهداشتی، مذهبی و عموم بخش‌ها به عنوان خادمان سیار فعالیت می کنند، همچنین درون موکب هم برنامه فرهنگی برای کاروان‌ها یا موکب‌ها برگزار می شود.
عبادتی با بیان اینکه برای برگزیده ها در موکب‌ها هم هدایایی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: برای تمام مخاطبان برنامه‌هایی پیش بینی شده که شروعی برای فرآیند جدی است، چراکه برخی جریان‌ها در عرصه بین الملل سعی دارند در تمامی عرصه‌ها نفوذ داشته باشند، بنابراین ضرورت شکل گیری یک جریان دانش آموزی برای اتحاد امت اسلامی وجود دارد.
وی افزود: همچنین در شهرهای مرزی هم موکب‌هایی در نظر گرفته شده است و دفاتر سازمان دانش آموزی برای حمایت از زائران آمادگی دارند.
ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.