قزوین – ایرنا – رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: عده قلیلی هنجارشکن و قانون شکن درصدد از بین بردن امنیت جامعه، تخریب و آتش زدن مساجد، تخریب اموال عمومی و مجروح کردن مأموران نیروی انتظامی هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.