زنجان – ایرنا – دکتر هاشم شهروس وند و دکتر علی رمضانی از اعضای هیأت علمی گروه شیمی دانشگاه زنجان در فهرست سرآمدان سال ۱۴۰۱ کشور قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.